Zarządzanie i obsługa
najmu mieszkań

Zarządzanie najmem

Zarabiaj w 100% pasywnie. Przekaż nam kontrolę nad Twoimi nieruchomościami i zyskaj wolny czas oraz pieniądze.

Ponieważ sami, prywatnie posiadamy mieszkania, które wynajmujemy, podchodzimy indywidualnie do każdej z obsługiwanych przez nas nieruchomości.

Zawarcie
umowy najmu

Sporządzenie protokołu
zdawczo-odbiorczego
i przekazanie mieszkania

Reakcje na awarie
naprawa usterek

Bezpośredni kontakt
z najemcami 24/7

Okresowe
wizytacje mieszkania

Kontrola nad terminowym
rozliczaniem płatności

Rozliczanie konta
z Tauron/PGNiG

Odbiór lokalu po
zakończonej umowie
i przygotowanie do
kolejnego najmu

Zakres działania

Pszczyna, Katowice, Tychy, Chorzów, Sosnowiec, Mysłowice, Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice, Mikołów.

 1. Realny zysk z dochodu pasywnego
 2. Bezpieczny i uczciwy wynajem
 3. Oszczędność czasu i problemów
 4. Formalności pod kontrolą
 5. Wygodna współpraca

Oferta

Realny zysk - sprzedajemy komfort.

Najczęściej pobieramy 10% wartości czynszu. Jest to regularna, miesięczna opłata z tytułu zarządzania Twoją nieruchomością. Nie pobieramy opłaty za zarządzanie w czasie ewentualnych okresów bezczynszowych.

Ustaw suwakiem kwotę, którą chcesz zarobić wynajmując mieszkanie

Wysokość czynszu
1320zł
Koszt zarządzania
132zł

O nas

Skupiamy się na minimalizacji kosztów utrzymania nieruchomości oraz maksymalizacji dochodów z najmu.

Głównym celem firmy jest zarządzanie i obsługa najmu lokali. Dążymy do jak najwyższego standardu świadczonych przez nas usług, przy zapewnieniu wynajmującym spokoju i pewnego zysku z nieruchomości.

Jeśli więc:
 • masz nieruchomość, której nie wynajmujesz, bo uważasz, że nie znasz się na tym wystarczająco,
 • nie masz czasu, aby samodzielnie zajmować się swoim mieszkaniem,
 • chcesz zarabiać więcej,
 • często podróżujesz lub na stałe mieszkasz za granicą,
 • jesteś inwestorem i zarabiasz pasywnie
- jesteśmy do Twojej dyspozycji.
4 lata
Doświadczenia
24/7
Dostępność
Elastyczność
i profesjonalizm
Szybki
kontakt

Kontakt

Powiedz nam trochę o wynajmie Twojego mieszkania

FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Zleceniobiorcę tj. IZIRENT Izabela Matuszyńska Zarządzanie i obsługa najmu mieszkań w Pszczynie, przy ul. Sucharskiego 14/1 posługującym się nadanym mu numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 6381833443 oraz numerem statystycznym REGON 369630382, który jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z zasadami określonymi w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. ( dalej „RODO"). Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w formie e-mail kontakt@izirent.pl lub poprzez kontakt telefoniczny 505188638.
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres podanych przez Klienta a następnie przekazanych Zleceniobiorcy danych. Przetwarzanie danych osobowych Klienta może dotyczyć jego adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu zamieszkania. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres 5 lat, a potem będą usuwane, o ile dalsze ich przetwarzanie nie wynika z innej podstawy prawnej.
 3. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) dojazdu do Klienta, wykonania usługi oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie, (c) działań promocyjnych i handlowych Zleceniobiorcy.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wykonywanie usług przez Zleceniobiorcę.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. (a) jest prawny obowiązek Zleceniobiorcy związany z wykonywaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w tym obowiązek działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; w przypadku o którym mowa w ust. 3 lit. (b ) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, zaś w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. (c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zleceniobiorcy.
 6. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane do przetwarzania, jedynie w celu realizacji usługi zarządzania najmem przez Zleceniobiorcę firmie świadczącej usługi księgowe dla Zleceniobiorcy. Podmiot przetwarzający dane osobowe Klientów, w oparciu o Umowę powierzenia będzie przetwarzać od wejścia w życie RODO dane osobowe Klientów, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej, zgody Zleceniobiorcy. Dane osobowe zgromadzone przez Zleceniobiorcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 7. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.
 8. Klientom przysługuje prawo do: żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia danych, osobowych zgromadzonych na ich temat, zarówno z systemu Zleceniobiorcy, jak i z baz podmiotów, współpracujących ze Zleceniobiorcą , ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Zleceniobiorcę nt. Klientów oraz do otrzymania ich w strukturyzowanej formie, wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której Klient uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz wniesienia środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu jako wobec podmiotu dopuszczającemu się naruszeń.

INFORMACJE

Oficjalnie

IZIRENT Izabela Matuszyńska
Zarządzanie i obsługa
najmu mieszkań

Adres

ul. mjr. Sucharskiego 14/1
43-200 Pszczyna

Dane firmowe

NIP: 6381833443
REGON: 369630382